مقالات و پایان نامه ها

منابع مقاله b (721)

3 -4-کشتی های پشتیبانی……………………………………………………………………………………………….36 مبحث دوم-سایر ادوات جنگی………………………………………………………………………………………….372- 2 – ‍1 -اژدرها………………………………………………………………………………………….. ………………………………………372 – 2 – 2 -موشکها……………………………………………………………………………………………………………..37 بند سوم- مقررات خاص در مورد روشهای جنگ دریایی…………………………………………………….382- 3 – 1 – بمباران دریایی……………………………………………………………………………………………………….38 سایت منبع ادامه مطلب…

By 92, ago