—d1120

امضا: تقدیم به: (اختیاری)………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر […]

Read More

user8333

شکل (3-2) : فرایند به هم مرتبط نمونه گیری، جمع آوری و کد گذاری داده ها برای رسیدن به نظریه 72شکل (4-1) : محیط نرم افزار اطلس تی آی و نحوه ی وارد کردن مدارک و مستندات 90شکل (4-2) : نحوه وارد کردن یادادشت ها در نرم افزار اطلس تی ای 93شکل (4-3) : نمونه […]

Read More

pro12

2-7- اهداف و ملزومات پنهان نگاری 232-8- انواع بازرسی252-9- شیوه حملات تحلیل252-10- اصطلاحات استگانوگرافی262-11- روش های پنهان سازی اطلاعات262-12- استگانوگرافی در رسانه های مختلف282-12-1- استگانوگرافی در متن292-12-2- استگانوگرافی در عکس312-12-2-1- فشرده سازی عکس322-12-2-2- روش های رمز کردن عکس332-12-2-3- درج بیت کمترین ارزش 332-12-2-4- پوشش و فیلتر352-12-2-5- الگوریتم ها و تبدیلات352-12-3- استگانوگرافی در صدا362-12-3-1- محیط های […]

Read More

edit

پدرانمان مادرانمان استادانمانتقدیمبه پاس تعبیر عظیم و انسانی شان از کلمه ایثار و از خودگذشتگان به پاس عاطفه سرشار و گرمای امیدبخش وجودشان که در این سردترین روزگاران بهترین پشتیبان است به پاس قلب های بزرگشان که فریاد رس است و سرگردانی و ترس در پناهشان به شجاعت می گراید و به پاس محبت های […]

Read More

me26

1-2-2- اهمیت ارتباطات جمعیارتباط غیرمستقیمی که از طریق مطبوعات پرتیراژ و مخصوصاً وسایل ارتباطی نوین نظیر رادیو و تلویزیون بین گروه‌های وسیع انسانی ایجاد می‌گردد، «ارتباط توده‌ای» یا جمعی نامیده می‌شود. این نوع ارتباط بین هزاران و میلیون‌ها نفر افراد ناآشنایی که در شهرها و کشورهای گوناگون به صورت گروه‌های انبوه زندگی می‌کنند، پدید می‌آید.البته […]

Read More

c2781

2-4-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی312-4-2 مسئولیت اجتماعی و مدیریت سبز332-4-3 سبز شدن مدیریت332-4-4 مسائل محیطی جهانی342-4-5 چگونگی تبدیل شدن به مدیریت سبز و ایفای مسئولیت اجتماعی342-5 بازاریابی سبز362-5-1 تاریخچه ی بازاریابی سبز362-5-2 بازاریابی یا پایداری382-5-3 تعریف بازاریابی سبز392-5-4 سیر تکاملی بازاربابی سبز412-5-5 چالش بازاریابی سبز422-5-6 چرا بازاریابی سبز؟442-5-7 آمیخته ی بازاریابی سبز452-5-8 سطوح بازاریابی سبز482-5-9 بخشبندی […]

Read More

bew222

3-2- تاریخجه گفتمان………………………………………………………………………………………………….633-3- مبانی نظری گفتمان ……………………………………………………………………………………………633-3- 1- نظریه گفتمان در زبان شناسی …………………………………………………………………………… 633-3-2- ساختارگرائی و زبان………………………………………………………………………………………..623-3-3- پسا ساختارگرائی و گفتمان ………………………………………………………………………………633-4- نظریه های تحلیل گفتمان ……………………………………………………………………………………. 643-4-1- نظریه تحلیل گفتمان میشل فوکو …………………………………………………………………………653-4-2- دریدا و پساساختارگرائی…………………………………………………………………………………..653-4-3- نظریه گفتمان لاکلاو موفه……………………………………………………………………………………………………………..653-5- اجزاء تشکیل دهنده گفتمان …………………………………………………………………………………663-6- چگونگی تکوین گفتمان از دیدگاه لاکلاو و موفه […]

Read More

bew189

تقدیم به او که روشنایی بخش تاریکی جان است و ظلمت اندیشه را نور می بخشد، استاد گرانقدر جناب آقای دکتر قربانیتقدیم به پدرم که نبود ولی نامش تا همیشه تاریخ دلیل عزت و سربلندیم شدتقدیم به مادرم که هم پدر بود و هم مادر و تکیه گاه روح و روانمتقدیم به همسر مهربانم که […]

Read More

bew196

همیشه باقی بماند.روزی فرا می رسد که کلمه پایان، باید در انتهای کتابشما نوشته شود.پس کاری کنید که در مورد کتابتان بگویندتاریخچه ای است از اهداف عالی، خدمات بی دریغ و کارکرد بسیار خوب « گرندویل کلیزر»ذلک فضل من الله و کفی بالله علیما « آیه 70 سوره نساء»چنین فضل از سوی یکتا خداست که […]

Read More

bew179

H1H2H3 شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش (Trainor , Andzulis, Rapp, Agnihotri,2013,p 2)6-1 فرضیه‏های تحقیق:1-سیستم مدیریت مشتری محور با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا دار دارد.2-استفاده از فن آوری رسانه های اجتماعی با قابلیت های اجتماعی CRM در نمایندگی های ایران خودرو در استان گیلان رابطه معنا […]

Read More