*340

عراق دارای منابع عظیم نفتی، کشاورزی پر رونق، بندرها و راه تجاری مطلوب است. آنها دارای ارتش اول منطقه با نیروهای کارآمد و ماهر و با اقتصاد متنوع همراه با زیر ساخت قابل اطمینان هستند. اما هنوز با گذشت نزدیک به هشت دهه از تشکیل دولت عراق، عراق همواره فاقد ملت به معنای خاص و […]

Read More

—d1183

سیستم مدیریت ارتباط با مشتری، ‌یک راهکار تجاری از طریق نرم‌افزار و فنونی که برای کمک بیشتر به مدیریت مؤثر ارتباطات مشتری در کانال‌های مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط شده‌اند،‌ می‌‌باشد. مدیریت ارتباط با مشتری از بازاریابی یک به یک به منظور سفارشی کردن محصولات برای مشتری استفاده می‌کند. که شامل یک فرآیند جمع‌آوری داده پیوسته […]

Read More

—d1215

جدول SEQ جدول * ARABIC 4 جدول 2-4. مسائل تولید جریانی با محدودیت پردازش بدون انتظارنویسنده مسئله رویکرد سال شماره ارجاعآلدوویزان F2|nwt,sij|Cj- 1998 8آلدوویزان F2|nwt,sij|Cjشاخه و کران 2001 9شیو و همکاران F2|nwt,sij|Ciبا رویکرد تبدیل مسئله به فروشنده دورهگرد با الکوریتم کلونی مورچگان حل شد. 48توکلی مقدم و همکاران FmnwtWiCiWi,WiTiWiرویکرد چند هدفه الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی […]

Read More

—c879

سناریوی کلی تامین کالا ، فروش و حمل کالا:مشتری تقاضای خرید محصولات مورد نظر خود را طی تماس تلفنی ، یا از طریق سایت به واحد بازرگانی اعلام می دارد.قسمت فروش پس از بررسی موجوی انبار اقدام به صدور ثبت سفارش آنلاین نموده و ثبت سفارش مذکور را برای مسئول مالی بازرگانی ارسال می نماید.مسئول […]

Read More

—d1117

برنامه نویسی با زبان ASP.NET (.NET4) تنظیمات گرافیکی با نرم افزار Adobe Dreamweaver CS5 بانک اطلاعاتی نرم افزار بر روی Microsoft SQL Server 2008 مرورگرهای تست شده : Google Chrome , Mozilla Firefox ,Internet Explorerکارهای انجام شده در فصول دیگر پایان نامه:فصل 2 :در این فصل به بیان تاریخچه پیدایش سیستمهای بازاریابی و فروش آنلاین […]

Read More

user8260

پوشش گستره بیشتری از مشتریان جهت افزایش سهم بازار و سود‌دهیانطباق ارضای خواسته‌های مشتریان با فرایندهای کاری سازمانتسهیل و افزایش سرعت بازمهندسی از طریق گردش اطلاعات با فناوری اطلاعاتانعطاف بیشتر در سیستم بازاریابی با ارایه استراتژی‌های مناسب1-3 اهداف تحقیقهدف اصلی این طرح ارائه ساختار فرآیندی مهندسی مجدد در امور سازمان با توجه به نظریات مشتریان […]

Read More

mezx22

امروزه مدیران در همه سازمان ها، خواستار استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود در بخش های مختلف می باشند. بنابراین وجود مدلی منطبق با ساختار برنامه استراتژیک سازمان ها به منظور ارائه بازخورد در راستای بهبود عملکرد شعب مختلف آن ها و دستیابی به ابزاری جهت برآوردن این نیاز مدیران، بسیار ضروری و […]

Read More

bew203

24252526272727عنوان چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. فصل اول : کلیّات تحقیقمقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….بیان مسئله ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….ضرورت و اهمیت تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….چهارچوب نظری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها …………………………………………………………………………………………………………………..قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….فصل دوم : ادبیات تحقیق2-1) بخش اول:عملکرد شرکت ها ………………………………………………………………………………………………………………………2-1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2-1-2) تشریح مفهوم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-3) تعریف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………..2-1-4) اهمیت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-5) فرایند ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………………2-1-6) اندازه […]

Read More

bew206

فصل اول:کلیّات تحقیق1ـ 1)مقدّمهبرای رشد و سودآوری واقعی شرکت ها، شایستگی های نقش مهم دارند. به طوری که باعث ایجاد مزیت رقابتی برای آن ها می شود.کسب مزیت رقابتی به صورت تصادفی و بدون برنامه حاصل نمی شود، بلکه بایستی سازمان ها با تفکر و طراحی چهارچوب های علمی در این راستا حرکت کنند. محصولات […]

Read More

bew188

4.1.اهداف اساسی از انجام تحقیقبر اساس مسئله نعیین شده اهداف تحقیق به شرح زیر استسنجش وضعیت اقدامات بازاریابی درونی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرزسنجش وضعیت کیفیت خدمات مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرزسنجش میزان تعهد سازمانی و رضایت شغلی در مراکز درمانی تامین اجتماعی استان البرزسنجش رابطه بین اقدامات بازاریابی درونی و کیفیت […]

Read More