*352

آدرس و شماره تلفن : میدان خراسان – خیابان صفاری – خیابان علیان شمالی – کوه شهید سلیمانی – بلوک 6 4386057-0935چکیده پایان نامه(شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):”جنبش 99 درصدی” یا “جنبش ضد وال استریت” در آمریکا، در واقع واکنشی به بحران های ذاتی نظام سرمایه داری است. بحران […]

Read More

–20

1-6- روشهای گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق…………………………………………………………………….81-7- پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………………. 8 1-7-1- سا بقه موضوع در جهان ……………………………………………………………………………………….8 1-7-2- سابقه موضوع در ایران…………………………………………………………………………………………11 1-7-3- سابقه پژوهش در منطقه مطالعاتی ………………………………………………………………………….121- 8- مشکلات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………121-9- فرایند انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………13فصل 2 :مبانی و دیدگاه های توسعه منطقه ای 15 2-1- تعاریف ، مفاهیم و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………162-1-1- نقش […]

Read More

–68

1-8-1- جامعۀ آماری……………………………………………………………………………………………………………………….101-8-2- روش نمونهگیری…………………………………………………………………………………………………………………101-8-3- حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………….101-9- متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..101-9-1- متغیرهای مستقل……………………………………………………………………………………………………………….101-9-2- متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………..111-10- استفادهکنندگان از نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………….111-11- تعریف مفهومی واژهها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………..111-11-1- تعریف سرمایه فکری……………………………………………………………………………………………………….111-11-1-1- تعریف کارایی سرمایه به کار گرفته شده……………………………………………………..121-11-1-2- تعریف کارایی سرمایه انسانی……………………………………………………………………….121-11-1-3- تعریف کارایی سرمایه ساختاری…………………………………………………………………..121-11-2- تعریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………………………..121-11-3- عملکرد مالی و ارزیابی عملکرد………………………………………………………………………………………….121-12- چهارچوب فصول آتی…………………………………………………………………………………………………………………………131-13- خلاصۀ فصل………………………………………………………………………………………………………………………………………14فصل دوم: […]

Read More

–24

عنوان شماره صفحه TOC h z t “caption 3” c نمودار (3-1) انواع کارایی از دیدگاه فارل PAGEREF _Toc420018237 h 24نمودار (3-2) تابع تولید مرزی و کارایی فنی PAGEREF _Toc420018238 h 28نمودار (3-3) بهره وری، کارایی فنی و مقیاس اقتصادی PAGEREF _Toc420018239 h 29نمودار (3-4) نمایش تراکم عوامل تولید با استفاده از منحنی هم مقداری […]

Read More

—d1174

شکل 4-1 : نمودار سرعت بر حسب تراکم ……………………………………………………………………………. 79شکل 4-2 : نمودار سرعت بر حسب جریان ………………………………………………………………………….. 80شکل 4-3 : نمودار زمان سفر بر حسی تقاضا …………………………………………………………………………82شکل 4-4 : نمودار تقاضا بر حسب عرضه …………………………………………………………………………….. 89عنوان صفحهشکل 4-5: نمودار هزینه متوسط و جانبی …………………………………………………………………………… 92شکل 4-6 : جریان ترافیک در چند روز مختلف در […]

Read More

—d1120

مجوز بهره‌برداری از پایان‌نامهبهره‌برداری از این پایان‌نامه در چهارچوب مقررات کتابخانه و با توجه به محدودیتی که توسط استاد راهنما به شرح زیر تعیین می‌شود، بلامانع است: بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله برای همگان بلامانع است. بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است. بهره‌برداری از این پایان‌نامه/ رساله تا […]

Read More

—c879

1- به‌عنوان یک خط‌مشی کوچک از خط‌مشی بزرگتری در فرایند برنامه‌ریزی بازار2- به‌عنوان طرح سرمایه‌گذاری برای سایت جدید3- به‌عنوان طرح سرمایه‌گذاری برای بروزرسانی یک وب‌سایت4- به‌عنوان یک استراتژی مجزا برای شرکتی که اینترنت کانال مهم ارتباطی یا فروش آن محسوب می‌شود.نکته: به‌خاطر داشته باشید با وجود اینکه اینترنت به‌عنوان یک طرح مجزا مطرح می‌شود، خط‌مشی […]

Read More

—d1117

فصل 3:این فصل به بررسی استراتژی های مختلف در زمینه تجارت الکترونیک و به طور خاص فروش اینترنتی پرداخته است. سپس مدلهای فروش اینترنتی معرفی شده در فصل 2 مورد بررسی قرار گرفته و مزایا و معایب سیستمهای فروش مختلف مورد بررسی قرار میگیرد.فصل 4:این فصل به تشریح طراحی سیستم فروش آنلاین میپردازد. در ابتدا […]

Read More

user8333

تقدیم به: (اختیاری)………………………………………….. تشکر و قدردانی: (اختیاری)…………………………………………………………………………………………….چکیدهبرای اندازه‌گیری وضعیت دسترسی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات یا همان آمادگی الکترونیکی کشورها، تاکنون طیف وسیعی از ابزارهای ارزیابی توسعه یافته‌اند. این ابزارها از تعاریف و روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری آمادگی الکترونیکی استفاده کرده اند و از نظر نتایج حاصله بطور قابل ملاحظه‌ای با یکدیگر متفاوت […]

Read More

user8307

شکل 4-2 : نمودار سرعت بر حسب جریان ………………………………………………………………………….. 80شکل 4-3 : نمودار زمان سفر بر حسی تقاضا …………………………………………………………………………82شکل 4-4 : نمودار تقاضا بر حسب عرضه …………………………………………………………………………….. 89عنوان صفحهشکل 4-5: نمودار هزینه متوسط و جانبی …………………………………………………………………………… 92شکل 4-6 : جریان ترافیک در چند روز مختلف در طول شبانه روز ……………………………………….. 96شکل 4-7 : نحوه ارتباط […]

Read More