*340

دو گزینه ابتدایی نتوانست انتظارات مسئولان ایرانی را برای خاتمه دادن به جنگ برآورده کند و آنها پس از مشورت های فراوان تصمیم را بر آن بنا نهادند که گزینه سوم را انتخاب کنند و در عملیات بعدی خود وارد خاک سرزمینی کشور عراق بشوند. لازم به ذکر است نیروهای مسلح ایران تصمیم خود را […]

Read More

—d1809

VOA 14 14 72 اخبار صحیح و بیان واقعیت‏MBCفارسى‏ 13 14 72 فیلم،تنوع،جذابیت و سرگرم‏کنندگى‏ مهم‏ترین دلایل کسانى که بیننده شبکه‏هاى ماهواره‏اى نیستند، عبارتند از: نداشتن ماهواره، نداشتن علاقه، آثار سوء و بدآموزى و عدم انطباق با فرهنگ ایرانى و نداشتن وقت.همچنین از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین آسیب‏هاى ماهواره براى جوانان عبارتند از: بدآموزى، تضعیف اعتقادات […]

Read More

—d1193

4-2-3 تست تغییر مقیاس654-2-4 تست فیلتر گوسی664-2-5 تست نویز نمک و فلفل674-2-6 تست نویز گوسی684-2-7 تست تغییر کنتراست تصویر694-3 مقایسه با سایر روشها 705- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 72منابع73Abstract 76فهرست جداولجدول 2-1 نقاط قوت وضعف حوزه های مختلف جایگذاری20جدول 4-1 مقایسه روش پیشنهادی با روش] [3870فهرست تصاویر و نمودارها شکل2-1 :روش نهان نگاری13شکل2-2 […]

Read More

—d1204

ج- بانکداری الکترونیکیبانکداری الکترونیکی عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای بانک در جهت افزایش سرعت و کارایی آنها در ارائه خدمات بانکی در محل شعبه و همچنین فرایندهای بین شعبهای و بین بانکی در سراسر دنیا و ارائه امکانات سختافزاری و نرمافزاری به مشتریان که با استفاده از آنها بتوانند بدون نیاز به حضور […]

Read More

user8346

1-4) اهداف تحقیق:91-4-1) هدف اصلی :91-4-2) اهداف فرعی:91-5) سوال های تحقیق:91-5-1) سؤال اصلی:91-5-2) سؤال های فرعی: 9 1-6) فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-6-1) فرضیه اصلی: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-6-2) فرضیه های فرعی : …………………………………………………………………………………………………………………………………101– 6) انگیزه انتخاب موضوع:10ا-7) قلمرو تحقیق : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………111-7-1) محدوده زمانی : ………………………………………………………………………………………………………………………………………111-7-2) محدوده مکانی : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..111-7) تعاریف و مفاهیم نظری:121-7-1) مدیریت:121-7-2)اطلاعات:12عنوان صفحه 1-7-3)مدیریت تبادل اطلاعات:121-7-4)جرم:121-7-5)فرایند کشف […]

Read More

user8293

1-6- روش تحقیقاین تحقیق از حیث روش تحقیق، تحقیقی توصیفی-کمّی است که از دو روش تفکر عمیق و مطالعه‌ی پیمایشی بهره برده است. در جمع‌آوری نیز از ابزار مختلف این فن یعنی: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و بررسی اسناد استفاده شده است. روشگان تحقیق در شکل 1-1 آمده است.تعریف مسئلهبررسی نظریه فازی، نظریه ژولیده و سامانه […]

Read More

qw30

بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………35بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..37بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….41گفتار سوم: بازنشستگی کارگران……………………………………………………………………………….43بند اول: شرایط بازنشستگی………………………………………………………………………………………43بند دوم: موارد استثنائی بازنشستگی………………………………………………………………………..44بند سوم: آثار بازنشستگی………………………………………………………………………………………….46مبحث دوم : از کارافتادگی…………………………………………………………………………………..47گفتار اول: از کارافتادگی کارمندان……………………………………………………………………………48بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………49بند دوم : آثار از کارافتادگی……………………………………………………………………………………..50گفتار دوم: ازکارافتادگی کارکنان ارتش(جانبازی و معلولیت)…………………………………51بند اول: انواع از کارافتادگی………………………………………………………………………………………52بند دوم: آثار ازکارافتادگی…………………………………………………………………………………………55گفتار سوم: […]

Read More

nan5

00جذب سرمایه گذاری داخلی -454025343535معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه 00معرفی مزایای سرمایه گذاری در منطقه 338010510668000147637510668000268223921526500410464047625رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی00رسایی و پویایی قوانین و مقررات و رفع محدودیت های قانونی 1706880348615ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی00ایجاد ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی نمودار 1): مدل مفهومی تحقیق(بر گرفته از […]

Read More

final-4-5

جمع 384 %100 نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s 1 6: نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان دسترسی به اینترنتاوقات خرید اینترنتیپاسخگویان بر حسب این که هر چند وقت یکبار برای خرید از اینترنت استفاده میکنند به 4 گروه تقسیم شدهاند. که فراوانی آنها را در جدول 4-8 مشاهده میکنید. با […]

Read More

bew140

یو و تائو (2012) در پژوهشی با عنوان «مشکلات سرویس‎دهی وب در طراحی معماری سرویسگرا» بیان کرده‎اند که با توسعه جهانی استفاده از فناوری SOA، مسائل امنیتی خدمات تارنما (وب‎سایت) که بر اساس پلت‎فرم ناهمگون شکل گرفته‎اند، به‎طور فزاینده‎ای برجسته و مهم خواهد شد. در این پژوهش دو راهکار امنیتی برای خدمات سرویس‎دهی ارائه شده […]

Read More