bmw9

-تاثیر روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر بازاریابی مستقیم بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان […]

Read More

—d1183

مشتریان تحت یک سیستم الکترونیکی نظرات خود در مورد وضعیت خدمات سازمان را ارائه می‌نمایند.1-5 مدل تحقیقهمان‌طور که در شکل 1-2 هم قابل مشاهده است. ابتدا با مشخص کردن خواسته‌های مشتریان تحت سیستمی الکترونیکی و شناسایی نقاط اثر آن در سازمان به عمل بازمهندسی (با در نظر گرفتن محدودیت‌های سازمان) پرداخته می‌شود. سپس جهت ارتقای […]

Read More

—d1128

2-8-1- قوانین انجمنی182-8-2- دسته بندی192-8-3- خوشه بندی 192-9- خلاصه فصل20فصل سوم213- مروری بر تحقیقات انجام شده223-1- مقدمه223-2- مدل معرفی شده توسط دیان و داگلاس223-2-1- تعریف تبعیض قیمت گذاری233-2-2- معنای هزینه تغییر243-3- روش معرفی شده توسط لی و فنگ243-3-1- شخصی سازی سرویس253-3-2- بهبود طراحی سایت253-3-3- ارزیابی اثربخشی تبلیغات263-3-4- یاری رساندن به انتخاب نوع محصولات263-4- شخصی سازی […]

Read More

user8260

شکل 1-2 مدل تحقیق1-6 کلمات کلیدی و تعاریفدر این بخش به توضیح مختصری از کلمات استفاده شده می‌پردازیم:مدیریت ارتباط با مشتری: فرآیند جذب مشتریان جدید، نگهداری مشتریان موجود، و سرمایه گذاری بر روی مشتریان تعریف است که به وجود آورندهی فضایی است که سازمان تحت آن در تعامل با مشتریانش میباشد.مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی: […]

Read More

user6-715

4-1- مقدمه434-2- معرفی روش پیشنهادی434-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درک مشتریان444-2-2- تجزیه و تحلیل نیازمندی ها برای طراحی سایت454-2-3- تحلیل موقعیت سازمان در فضای رقابتی474-2-4- انجام فعالیت های تجاری در دنیای مجازی474-2-5- تهیه بازخورد از رفتار مشتریان و به روز رسانی وضعیت موجود در جهت پیشبرد اهداف سازمان 484-3- ارزیابی روش پیشنهادی […]

Read More

dad88

. مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..8. تعریف واژهها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………….. …………………………………………………………………………………………………….91-7-1. تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91-7-1-1 . فرهنگ محلی…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………..91-7-1-2 . ارزش ادراک شده………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 91-7-1-3 . رضایتمندی مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91-7-2 . تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………… 101-7-2-1 . فرهنگ محلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101-7-2-2. ارزش ادراک شده……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………….. 101-7-2-3. رضایتمندی مشتری…………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………… 10فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش2-1. مقدمه……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………122-2. مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..132-2-1 . رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………132-2-2 […]

Read More

c2781

2-5-6 چرا بازاریابی سبز؟442-5-7 آمیخته ی بازاریابی سبز452-5-8 سطوح بازاریابی سبز482-5-9 بخشبندی بازار سبز492-6 مصرفکنندگان سبز502-7 نوع شناسی مشتریان512-8 مدیریت محصولات سبز512-9 بازاریابی سبز موثرترین راهبرد انجام مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکتها52بخش دوم2-10 ارزش ها و اعتقادات زیست محیطی552-11 پاسخ مصرفکننده به بازاریابی سبز (برندهای شرکتهای حامی محیط زیست)572-12 دانش زیست محیطی582-13 تجربیات پیشین592-14 […]

Read More

bew203

خدای را بسی شاکرم که از روی کرم، پدر و مادری فداکار نصیبم ساختند تا در سایه پربار وجودشان بیاسایم و از ریشه آنها شاخ و برگ گیرم و در پرتومهرشان در راه کسب علم و دانش تلاش نمایم. گلهایی محمدی ونسرین که بودنشان تاج افتخاری است بر سرم و نامشان دلیلی است بر بودنم […]

Read More

bew205

تعیین رابطه سفارشیسازی خدمات و اعتماد مشتری در بانکهای صادرات استان گیلانآزمون مدل تحقیقچارچوب نظری تحقیقچارچوب نظری بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است. این چارچوب شبکهای است منطقی- توصیفی و پرده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرایندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه شناسایی شدهاند(سکاران؛94:1381). کولهو و […]

Read More

bew206

تغییر در محیط بیرونی سازمان ها به خصوص بانک ها از قبیل رشد روزافزون علم و فن آوری، جهانی شدن، مقررات زدایی و ورود موسسات مالی جدید نیز، سبب شده تا صنعت بانکداری بسیار رقابتی شود. بانک ها به عنوان موسسات ادامه دهنده خدمات مالی به نظام مشتری محور و نه محصول محور روی آورده […]

Read More