*278

رشته تحصیلی: مدیریت آموزشیاستاد راهنما: دکتر: مهدی شریعتمداری چکیده پژوهش ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):دانشگاهها مهمترین محل تولید علم محسوب شده و ساماندهی به تحقیقات دانشگاهی از مهمترین راهبردهای مؤثر در پیشرفت جامعه است. پژوهش حاضربا هدف آسیب شناسی موانع پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان(پردیس […]

Read More

*172

2.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259136 h 193.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259137 h 204.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتی PAGEREF _Toc412259138 h 202.2.2 تکنیک های پیش‌بینی PAGEREF _Toc412259139 h 213.2.2 مدل های پیش‌بینی PAGEREF _Toc412259140 h 221.3.2.2 مدل میانگین […]

Read More

payanneme

اسماعیل پور کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.فهرست مطالبعنوانصفحه فصل اول: مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ١فصل دوم: مروری یر کارهای انجام شده…………………………………………………………………………. ۴٢‐١‐ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵٢‐٢‐ مروری بر روشهای شناسایی اغتشاشات کیفیت توان …………………………………………………………. ۵٢‐٣‐ مروری بر روشهای شناسایی خطای امپدانس بالا………………………………………………………………. ٩فصل سوم: پدیده فرورزونانس………………………………………………………………………………………. ١۵٣‐١‐ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ١۶٣‐٢‐ تاریخچه فرورزونانس……………………………………………………………………………………………………. ١٧٣‐٣‐ موارد وقوع فرورزونانس در سیستم […]

Read More

—196

فصل دوممروری بر تحقیق‌های انجام شدهکامپوزیت های تأخیردهنده اشتعالمقدمهدر این بخش یک نگاه کلی به روش‌های افزودن و بهینه کردن خواص تأخیر اشتعال در کامپوزیت های تقویت شده با الیاف خواهیم داشت. روش های مورد استفاده فوق العاده متنوع و متفاوت می باشند. افزودنی های ساده آلیاژ شونده با ماتریس پلیمری یا پوشش های مقاوم […]

Read More

—d1379

6810121313141515161719202122222627282935353638393941424445474950565757627275757676777879808082828383858586868696101105105109110110111112120137 فهرست مطالب فصل اول- کلیات پژوهش1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-2- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………………………………………………………………………………………….1-3- بیان مسأله………………………………………………………………………………………………………………………………………..1-4- اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..1-5- سوالات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….1-6- روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..1-7- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………….1-8- تعریف واژه‌ها و اصطلاحات……………………………………………………………………………………………………………… 1-8-1- تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………………… 1-8-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………1-9-ساختار کلی پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………..فصل دوم: ادبیات پژوهش2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 2-2- مدیریت دانش…………………………………………………………………………………………………………………………………2-2-1-گذری بر مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………2-2-2-دانش……………………………………………………………………………………………………………………………. 2-2-2-1- روابط داده،اطلاعات و دانش…………………………………………………………………………………………2-2-2-2- داده………………………………………………………………………………………………………………………….2-2-2-3-اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………2-2-3-طبقه بندی انواع دانش…………………………………………………………………………………………………………………….2-2-4-منابع […]

Read More

—d1730

2-15-1- تاریخچه کاربرد فرآیند ویندرو 292-15-2- راهبری سیستم 302-15-3- اثرات زیست محیطی و بهداشتی 332-16- فرآیند توده های ثابت 342-16-1- تاریخچه کاربرد توده های ثابت هوادهی شده 352-16-2- تشریح فرآیند 362-16-3- وضعیت موجود 432-16-4- چشم اندازهای اخیر 432-17- سیستمهای کمپوست راکتوری 452-17-1- راکتورهای جریان عمودی جامدات 452-17-2- راکتور بیوسل 482-17-3- راکتور BAV 482-18- راکتورهای جریان […]

Read More

—d1738

فصل اولمقدمه و مروری بر تحقیقات گذشته1-1- مقدمهدر بین حیوانات اهلی گیاهخوار، نشخوارکنندگان سهم بزرگی را در تامین خوراک و سلامت بشر دارند. از طرفی تغذیه نقش اصلی را در بازده اقتصادی و عملکردی این دام‌ها داشته به طوری که تقریبا دوسوم از کل هزینه تولیدات دامی در واحدهای مختلف پرورش دام به هزینه‌های خوراک […]

Read More

—d1794

1-1- مقدمه21-2- بیان سوالات اصلی تحقیق31-3- فرضیهها31-4- اهداف3فصل دوم- بررسی منابع2-1- گیاهشناسی گزنه62-2- دامنه انتشار72-3- اندام‌های دارویی82-4- مواد متشکله و آثار فارماکولوژیکی82-5- محیط و مواد موثره گیاهان دارویی92-6- فنل و فلاونوئید102-7- بررسی تاثیر اکوتیپ و ارتفاع بر روی خصوصیات مورفولوژیکی و میزان عملکرد132-8- بررسی تاثیر اکوتیپ و ارتفاع بر میزان متابولیت‌های ثانویه14فصل سوم- مواد و […]

Read More

—d1183

ارائه ساختار فرآیندی مهندسی مجدد در امور سازمان با توجه به نظریات مشتریاناستفاده از یک سیستم الکترونیکی (مبتنی بر وب)ارضای تمایلات مشتریان با ارائه استراتژی‌های بازاریابی تحت وبافزایش سود دهی سازمان1-4 مفروضات مسئلهفرضیات در نظر گرفته شده برای تحقیق به قرار زیر می‌باشد:استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی در سازمان ممکن می‌باشد.مدیریت تمایل به […]

Read More

—d1220

کلمات کلیدی: بلوغ سیستم هوش تجاری، کیفیت محتوای اطلاعات، کیفیت دسترسی اطلاعات، فرهنگ تصمیم گیری تحلیلی، استفاده از اطلاعات در فرآیند کسب و کارفهرست مطالب-780125808200عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u فصل اول: مقدمه PAGEREF _Toc412822401 h 01-1. مقدمه PAGEREF _Toc412822402 h 11-2. تعریف مسأله و بیان اصلی تحقیق PAGEREF _Toc412822403 h 21-3. اهمیت […]

Read More