*340

پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، رفتار عراق با دولت ایران تغییر کرد و تا روز حمله رسمی خود به این کشور یعنی در تاریخ 31 شهریور ماه سال 1359، تعرضات مرزی و همچنین درگیری ها و کشمکش های فراوانی را به وجود آورد. موضوع اصلی این پژوهش به مقطعی خاص در سال دوم […]

Read More

–77

5-3-1-صفت 1255-3-2 قید 1345-3-3- کاربرد ضمایر 1405-3-4- کاربرد حرف اضافه 1475-3-5- نام آوا1495-3-6- اسم صوت 1535-4- افعال منفی 1565-5- کاربرد فراوان فعل امر و نهی 1585-6- کاربرد واژه ی توی 1605-7- کاربرد واژه ی هی 1625-8- ناتمام ماندن جملات 164فصل ششم : کارکردهای دیگر زبان در واژگان پرکاربرد 6-1- زن و نمادهای زنانه 1696-2-مرد1796-3- کودکی […]

Read More

—d1117

برنامه نویسی با زبان ASP.NET (.NET4) تنظیمات گرافیکی با نرم افزار Adobe Dreamweaver CS5 بانک اطلاعاتی نرم افزار بر روی Microsoft SQL Server 2008 مرورگرهای تست شده : Google Chrome , Mozilla Firefox ,Internet Explorerکارهای انجام شده در فصول دیگر پایان نامه:فصل 2 :در این فصل به بیان تاریخچه پیدایش سیستمهای بازاریابی و فروش آنلاین […]

Read More

—c879

3- هنگام استفاده از تکنولوژی‌ها یا زیرساخت‌های جدیدانجام این بروزرسانی‌ها چندین بار در سال انجام می‌شود. زمانیکه وب‌سایت به اندازه کافی کامل شود، انجام چنین کاری هر دو یا سه سال یکبار کافی است.پس به‌طور خلاصه، خط‌مشی بازاریابی اینترنتی به یکی از دلایل زیر لازم است :1- به‌عنوان یک خط‌مشی کوچک از خط‌مشی بزرگتری در […]

Read More

user8344

3-8 ابزار گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………….433-9 اعتبار علمی یا روایی ابزار………………………………………………………………………………443-10 روش کاربردآوری داده ها…………………………………………………………………………….443-11 روش های تجزیه وتحلیل آماری داده ها…………………………………………………………….453-12 ملاحظات اخلاقی………………………………………………………………………………………..47فصل چهارم:نتایج پژوهش:4-1 یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………..494-2جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………………50فصل پنجم: بحث وبررسی یافته ها5-1 تجزیه وتحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………..795-2 نتیجه گیری نهایی………………………………………………………………………………………..875-3 کاربرد یافته ها……………………………………………………………………………………………895-4 پیشنهادات برای پژوهش های بعدی……………………………………………………………………905-6 منابع ومأخذ……………………………………………………………………………………………….91پیوست هافهرست جداول […]

Read More

user7-112

545556596060616567687172738687879092949698104112116 فهرست مطالبفصل اول:کلیات پژوهش …………………………………………………………………………………………..1-1 پیشگفتار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………2-1 بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………………3-1 اهمیت تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..4-1 سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………….5-1 تعریف واژگان …………………………………………………………………………………………………………………………………….6-1 محدودیتها ………………………………………………………………………………………………………………………………………7-1 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………..8-1 روش کار …………………………………………………………………………………………………………………………………………..فصل دوم: مبانی تاریخی ……………………………………………………………………………………………….. 1-2 گذری بر تاریخ معاصر عرب …………………………………………………………………………………… 1-1-2 مسأله فلسطین ……………………………………………………………………………………………………………………………..2-2 مروری برشعر معاصر عرب ……………………………………………………………………………………… 1-2-2 نهضت جدید …………………………………………………………………………………………………………………………………2-2-2 کلاسیکهای نو …………………………………………………………………………………………………………………………….3-2-2 […]

Read More

–140

2-9-1-8- ماری لیکی 652-9-1-9- هلن کنتور 66فصل 3- تاریخچه شکل گیری باستان شناسی در ایران و حضور زنان در فعالیت های باستان شناختی 683-1- مقدمه 683-2- باستان شناسی ایران 683-2-1- شکل گیری باستان شناسی ایران70-683-2-1-1- شکل گیری باستان شناسی در ایران توسط فرانسویها73-70 3-2-1-2- گسترش فعالیت های باستان شناسی در ایران توسط خارجیها 75-73 3-2-1-3- […]

Read More

dad90

22362046226691-1 مقدمهپیشرفت‌های علمی و تکنولوژی در سال‌های اخیر، انسان‌ها را با انبوهی فزاینده از مسائل گوناگون مواجه ساخته است. کار، تحصیل و فشارهای روانی- اجتماعی از جمله مسائلی هستند که اغلب نوجوانان و جوانان با آن‌ها روبرو هستند. توانایی حل مؤثر مسائل مذکور و مشکلات مشابه از جمله مهارت‌های مهم و مفیدی هستند که نقش […]

Read More

bew174

1-2 ) تعریف موضوع و بیان مساله21-3 ) اهمیت و ضرورت تحقیق41-4 ) اهداف تحقیق61-5 ) سوال اصلی و سوال های ویژه تحقیق71-6 ) قلمرو تحقیق 81-7 ) روش تحقیق 81-8 ) جامعه و نمونه آماری 81-9 ) روش گرد آوری اطلاعات 91-10 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 91-11 ) ساختار کلی تحقیق 91-12 […]

Read More

bew156

2-1-5-3 رقابت پذیری در سطح بنگاه …………………………………………………………………………………………242-1-6 نظریات رقابت پذیری ……………………………………………………………………………………………………..252-1-7 ابعاد و جنبه های رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………292-1-8 عوامل موثر بر رقابت پذیری …………………………………………………………………………………………….312-1-8-1 عوامل محیطی …………………………………………………………………………………………………………….312-1-8-2 عوامل درون سازمانی …………………………………………………………………………………………………..322-1-8-3 عوامل ایجاد ارزش ادراکی ……………………………………………………………………………………………402-2 معرفی صنعت بیمه ………………………………………………………………………………………………………………422-2-1 پیدایش بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………422-2-2 مفهوم بیمه ……………………………………………………………………………………………………………………..432-2-3 سیر تحول بیمه در جهان ………………………………………………………………………………………………….452-2-4 پیدایش و تحول […]

Read More