–476

اینجانب فاطمه رضایی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته روانشناسی گرایش عمومی که در تاریخ 28/06/1392 از پژوهش خود تحت عنوان «مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در شیراز (1391)» با کسب‌ نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده‌ام بدینوسیله […]

Read More

–708

نیمسال دوم 93-1392عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: جهاد و شهادت در فقه اسلامیتاریخ دفاع از پایان نامه:تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد: نمره پایان نامه دانشجو به حروف: چکیده‌ی پایان نامه:جهاد و دفاع در هر فرهنگ و جامعه‌ای مدّ نظر بوده و بزرگان و قهرمانان این عرصه را مورد ستایش و […]

Read More

nan221

مـجازات در لغت به مـعنای جزا دادن ، پاداش وکیفر آمده است، مجازات پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی . جزا و پاداش نیکی و یا بدی دادن و مکافات در اصطلاح تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. […]

Read More

—d1809

VOA 14 14 72 اخبار صحیح و بیان واقعیت‏MBCفارسى‏ 13 14 72 فیلم،تنوع،جذابیت و سرگرم‏کنندگى‏ مهم‏ترین دلایل کسانى که بیننده شبکه‏هاى ماهواره‏اى نیستند، عبارتند از: نداشتن ماهواره، نداشتن علاقه، آثار سوء و بدآموزى و عدم انطباق با فرهنگ ایرانى و نداشتن وقت.همچنین از نظر پاسخگویان، مهم‏ترین آسیب‏هاى ماهواره براى جوانان عبارتند از: بدآموزى، تضعیف اعتقادات […]

Read More

—d1231

جدول شماره 3-2: فیلدهای اولیه داده های صدور26جدول شماره 3-3: فیلدهای نهایی داده های صدور27 جدول شماره 3-4: فیلدهای حذف شده داده های صدور و علت حذف آنها28جدول 3-5: فیلدهای استخراج شده از داده های خسارت28جدول 3-6: نتایج نمودار boxplot31جدول 3-7: انواع داده استفاده شده33جدول 3-8: نتایج حاصل از اجتماع فیلدهای با بالاترین وزن در […]

Read More

—d1193

2-3-2 نسبت دادن جهت41 2-4 نسل دوم تکنیکهای نهان نگاری مقاوم در برابر اعوجاجات هندسی422-4-1 تکنیکهای نهان نگاری مبتنی بر گشتاور تصویر442-4-2 تکنیکهای نهان نگاری مبتنی بر هیستوگرام452-4-3 تکنیکهای نهان نگاری مبتنی بر استخراج نقاط ویژگی463- فصل سوم :روش تحقیق3-1 روش تولید واترمارک483-2 محل جایگذاری واترمارک493-3 نحوه جایگذاری واترمارک523-4 آشکارسازی واترمارک574-فصل چهارم:پیاده سازی4-1 پیاده سازی […]

Read More

user8254

کلیدواژگان: داده کاوی ـ بیمه شخص ثالث خودرو ـ سود و زیانفهرست مطالبعنوان صفحه فصل اول: مقدمه TOC o “1-3” h z u 1-1تعریف داده کاوی PAGEREF _Toc385885024 h 31-2تعریف بیمه PAGEREF _Toc385885025 h 41-3هدف پایان نامه PAGEREF _Toc385885026 h 41-4مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc385885027 h 41-5ساختار پایان نامه PAGEREF _Toc385885028 h 5فصل دوم: ادبیات […]

Read More

user7-162

7-2.وظایف امام از دیدگاه امامیه PAGEREF _Toc407220329 h 458 .ویژگیهای امام PAGEREF _Toc407220330 h 468-1. ویژگیهای امام از دیدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc407220331 h 46بررسی PAGEREF _Toc407220332 h 478-2. ویژگیهای امام از دیدگاه امامیه PAGEREF _Toc407220333 h 508-2-1.عصمت PAGEREF _Toc407220334 h 508-2-1-1.فرق بین عصمت و عدالت‏ PAGEREF _Toc407220335 h 508-2-1-2.ادله عصمت PAGEREF _Toc407220336 h 518-2-1-2-1.ادله […]

Read More

user8248

در جستجوی روح زندگی از طریق آموزش(هنر)3-1-1-مقدمه…………………………………………………………………………..303-1-2-تفسیر یک آیه………………………………………………………………..303-1-3-تربیت مکمل تعلیم………………………………………………………….323-1-4-نتیجه گیری………………………………………………………………….42بخش2(تحلیل چند شبهه)الف:زیبایی و حقیقت در تقابل عینیت و ذهنیت3-2-1-1-مقدمه…………………………………………………………………….443-2-1-2-عینیت و ذهنیت……………………………………………443-2-1-3-زیبایی و حقیقت در تقابل عین و ذهن……………..463-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………523-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..523-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………533-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………633-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..673-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….683-3-3-نتیجه […]

Read More

–140

3-2-1-2- گسترش فعالیت های باستان شناسی در ایران توسط خارجیها 75-73 3-2-1-3- شروع فعالیت های گسترده باستان شناسان ایرانی76-753-2-1-3-1- فعالیت های باستان شناسی ایران همزمان با انقلاب763-2-1-3-2- فعالیت های باستان شناسی ایران بعد از انقلاب773-2-2- تاریخچه حضور زنان در باستان شناسی ایران783-2-3- زنان پیشگام در باستان شناسی ایران 793-2-3-1- بانو پروین برزین 793-2-3-2- بانو زهرا […]

Read More