–476

8. اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.225298014351000023666452006600009. اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.تقدیم به:پدر گرانقدر، مادر والامقام، خواهر و برادر مهربانم تکیه‌گاهان زندگی، سایبانان آرامش، به زیباترین آفرینش‌های خالق، […]

Read More

–708

تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد: نمره پایان نامه دانشجو به حروف: چکیده‌ی پایان نامه:جهاد و دفاع در هر فرهنگ و جامعه‌ای مدّ نظر بوده و بزرگان و قهرمانان این عرصه را مورد ستایش و بزرگداشت قرار داده‌اند. در اسلام و به ویژه در مکتب تشیّع به دلیل ویژگی‌های خاص بر […]

Read More

nan221

… و من یتعدّ حدود الله فقد ظلم نفسه…. اگر کسی از مرز قوانین الهی تجاوز کند، به خویشتن ستم کرده است.محقق حلی فرموده است:«کلّ ما له عقوبه مقدّره، یسمّی حداً، و ما لیس کذلک، یسمّی تعزیراً»(هر چیزی که برای آن، عقوبتی معیّن شده باشد «حدّ» و آنچه که این چنین نیست، تعزیر نامیده میشود).در […]

Read More

—d1809

از میان بینندگان شبکه‏هاى ماهواره‏اى، 40 درصد گفته‏اند در مقایسه با سال گذشته همانند قبل به تماشاى ماهواره مى‏پردازند. در حالى که 28 درصد بیشتر از قبل و 27 درصد کمتر از قبل ماهواره تماشا مى‏کنند.در حالیکه بنابر نتایج این نظر سنجی شبکه های ماهواره ای بطور متوسط دارای 42درصد بیننده در مراکز استان های […]

Read More

—d1231

فهرست جدول‌ها عنوان صفحه جدول شماره 3-1: نتایج رای گیری استفاده از نرم افزارهای داده کاوی24جدول شماره 3-2: فیلدهای اولیه داده های صدور26جدول شماره 3-3: فیلدهای نهایی داده های صدور27 جدول شماره 3-4: فیلدهای حذف شده داده های صدور و علت حذف آنها28جدول 3-5: فیلدهای استخراج شده از داده های خسارت28جدول 3-6: نتایج نمودار boxplot31جدول […]

Read More

—d1193

2-1-7 خواص و ویژگی نهان نگاری دیجیتال282-1-8 حملات معمول در نهان نگاری302-1-9 مزایا و معایب نهان نگاری312-2 تبدیل فوریه گسسته332-2-1 فضای فرکانس342-2-2 تبدیل فوریه دو بعدی352-2-3 فیلتر حوزه فرکانس362-3 استخراج ویژگی های محلی تصویر با الگوریتم SIFT 372-3-1 آشکارسازی نقاط اکسترمم در فضای مقیاس382-3-2 نسبت دادن جهت41 2-4 نسل دوم تکنیکهای نهان نگاری مقاوم در […]

Read More

user8254

جدول 3-7: انواع داده استفاده شده33جدول 3-8: نتایج حاصل از اجتماع فیلدهای با بالاترین وزن در الگوریتمهای مختلف37جدول 3-9: ماتریس در هم ریختگی رکوردهای تخمینی(Predicted Records)38جدول 3-10: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Fpgrowth55جدول 3-11: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Weka Apriori55جدول 3-12: تنظیمات پارامترهای الگوریتم K-Means57اجرا برای 9 خوشه در الگوریتم K-Means60جدول 3-13: تنظیمات پارامترهای […]

Read More

user7-162

3-3-1.امامت از نظر امامیه PAGEREF _Toc407220309 h 282-3-3.امامت از دیدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc407220310 h 293-3-3.تفاوت علماء امامیه با اهل سنت در مفهوم امامت PAGEREF _Toc407220311 h 303-3-4 .ریشه تناقض شیعه وسنی در ابعاد بحث امامت PAGEREF _Toc407220312 h 314. ضرورت امامت PAGEREF _Toc407220313 h 314-1.دلیل عقلی PAGEREF _Toc407220314 h 314-1-1.برهان لطف PAGEREF _Toc407220315 h […]

Read More

user8248

3-2-1-4-نتیجه گیری………………………………………………..49ب:هنر برای هنر،سقوط یا اوج3-2-2-1-مقدمه………………………………………………………………………523-2-2-2-موافقان نظریۀ هنر برای هنر………………………………………..523-2-2-3-نقد مخالفان(هنر برای هنر:سقوط ارزشها)………………………533-2-2-4-هنر برای هنر (رسیدن به مقصود)…………………………………633-2-2-5-نتیجه گیری……………………………………………………………65بخش3:شیوۀ صحیح آموزش هنر ومعماری(بازگشت معنا)3-3-1-مقدمه……………………………………………………………………..673-3-2-بازگشت معنا…………………………………………………………….683-3-3-نتیجه گیری……………………………………………………………..87بخش4:هنر پیشرو در کنار مردم برای احیای جامعه3-4-1-مقدمه……………………………………………………………………..903-4-2-مشکلات هنر در جامعۀ امروز……………………………………….903-4-3-جستجوی معنا در کنار مردم……………………………………………….983-4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………..109فصل 4:نتیجه گیرینتایج تحقیق……………………………………………………………………………110منابع:کتابها…………………………………………………………………………………….113مقالات…………………………………………………………………………………..113اینترنت…………………………………………………………………………………114فهرست ومنابع عکسها…………………………………………………………………..114فهرست شکلها…………………………………………………………………………….114چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..116پیوست(مدارک چاپ کتاب)………………………………………………………117 چکیده: در این […]

Read More

–140

عنوان صفحه2-2- مطالعات فمینیسم و زنان در علوم انسانی23 HYPERLINK l “_Toc323821472” 2-2-1- مروری بر امواج سه گانه فمینیسم و تأثیر آن در باستان- شناسی 25-242-2-2- گرایش های فمینیستی .26-252-3- مطالعات فمینیسم در باستان شناسی 27-262-4- پیشینه مطالعات جنسیت در باستان شناسی 282-4-1- فمینیسم و باستان شناسی جنسیت…………………………………………………………………….. PAGEREF _Toc323821476 h 282-4-2- زمینه های شکل […]

Read More