bmw9

-تاثیر روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر بازاریابی مستقیم بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر فروش حضوری بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان […]

Read More

—d1809

از میان بینندگان شبکه‏هاى ماهواره‏اى، 40 درصد گفته‏اند در مقایسه با سال گذشته همانند قبل به تماشاى ماهواره مى‏پردازند. در حالى که 28 درصد بیشتر از قبل و 27 درصد کمتر از قبل ماهواره تماشا مى‏کنند.در حالیکه بنابر نتایج این نظر سنجی شبکه های ماهواره ای بطور متوسط دارای 42درصد بیننده در مراکز استان های […]

Read More

—d1193

4-2-3 تست تغییر مقیاس654-2-4 تست فیلتر گوسی664-2-5 تست نویز نمک و فلفل674-2-6 تست نویز گوسی684-2-7 تست تغییر کنتراست تصویر694-3 مقایسه با سایر روشها 705- فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات 72منابع73Abstract 76فهرست جداولجدول 2-1 نقاط قوت وضعف حوزه های مختلف جایگذاری20جدول 4-1 مقایسه روش پیشنهادی با روش] [3870فهرست تصاویر و نمودارها شکل2-1 :روش نهان نگاری13شکل2-2 […]

Read More

user8340

همان‌گونه که از نمونه پژوهشهای انجام شده متوجه میشویم، عوامل متعدد زیرساختی، شبکهای، فرهنگی، روانی و اجتماعی زمینه ساز موفقیت و عدم موفقیت دانشجو در یادگیری الکترونیکی است. جهانی بودن پدیده افت تحصیلی از یک طرف و مشکلاتی چون موانع زیر ساختی و فرهنگی یادگیری الکترونیکی؛ این پدیده را در ایران تشدید میکند. مسئله‌ای که […]

Read More

nan594

3_در برنامه های اجتماعی شبکه جهان بین بیشترین هدف ایجاد محیط شاد و مفرح و جذاب بوده که بتواند در جذب مخاطب عام تلاش کرده و به عدم جذب مخاطب توسط رسانه های غربی جلوگیری کند.4_سریال ها و تله فیلم ها که در شبکه جهان بین تولید میشود با رویکرد اجتماعی و بومی محلی بوده […]

Read More

nan612

1-4- فرضیه های تحقیق:الف : فرضیه اصلی 1-عدم انطباق مضامین برخی از برنامه های شبکه جهان بین شامل فیلم ها و سریال های خارجی با وضعیت اقتصادی،اجتماعی، مخاطبین این شبکه محلی موجب بوجود آمدن ترس و اظطراب، بلوغ زودرس، می‌شود که می توان با حل این مشکل در پیشگیری از جرم موفق بود.ب: فرضیه فرعی […]

Read More

pro12

2-2-2- واترمارکینگ یا نقشاب داده ها162-2-3-پوشیده نگاری 172-2-4- پنهان شکنی182-2-5- تشخیص استگانوگرافی192-2-6- علامت حق تکثیر192-3- معایب استگانوگرافی202-4- تفاوت بین واترمارکینگ و فینگرپرینتینگ202-5- تفاوت پنهان نگاری و رمزنگاری212-6- تفاوت پنهان نگاری، واترمارکینگ و رمزنگاری222-7- اهداف و ملزومات پنهان نگاری 232-8- انواع بازرسی252-9- شیوه حملات تحلیل252-10- اصطلاحات استگانوگرافی262-11- روش های پنهان سازی اطلاعات262-12- استگانوگرافی در رسانه های […]

Read More

edit

left36449000عنوانصفحهچکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….2فصل اول:کلیات تحقیق۱-1. شرح مساله………………………………………………………………………………………………………….5 1-1-1. تشریح ابعاد………………………………………………………………………………………………………………………..5 1-1-2. حدود مساله………………………………………………………………………………………………………………………..5 1-1-3. معرفی دقیق مسأله………………………………………………………………………………………………………………..5 1-1-4. بیان جنبه‌های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش‌های تحقیق……………………………………………..6 1-1-5. منظور تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………7۱-2. اهداف………………………………………………………………………………………………………………8۱-3. سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………8۱-4. جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق…………………………………………………………………………..8۱-5. روش کار…………………………………………………………………………………………………………..91-6. فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..111-7. ساختار پایان نامه………………………………………………………………………………………………..11فصل دوم:ادبیات تحقیق2-1. معرفی شبکه های حسگر بیسیم……………………………………………………………………………..132-2. تاریخچه شبکه های […]

Read More

me26

ب- فرصت تصحیح یکدیگرج- ارتباط چهره به چهره و عمیقد- قابل رویت بودن آثار پیام2. ارتباط جمعی یا عمومی، تعبیر تازه‌ای است که جامعه‌شناسان آمریکایی برای مفهوم Mass Media بکار برده‌اند. این واژه که از ریشه لاتینی Media (وسایل) و اصطلاح انگلیسی Mass یا توده تشکیل شده است، از نظر لغوی به معنای ابزارهایی است […]

Read More

bew217

و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند … پدرانمانمادرانماناستادانمانباسپاس و تقدیر فراوان از‌: تما‌می‌معلمانی که در طول زندگی تحصیلی به من فرصت آموختن عطا نموده و با تشکر از استاد محترم راهنما جناب آقای دکتر فیروز دیندارفرکوش که محبت‌های خود را از من دریغ نداشتند تا این کار تحقیقی به سرانجام […]

Read More