–476

این پژوهش حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پژوهش، کتاب، منابع علمی مقاله-منابع تحقیقو …. ) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده […]

Read More

*172

7.1روش تحقیق PAGEREF _Toc412259129 h 98.1 تعریف مفاهیم و واژگان عملیاتی PAGEREF _Toc412259130 h 109.1 ساختار کلی تحقیق PAGEREF _Toc412259131 h 11فصل دوم: ادبیات تحقیق1.2مقدمه PAGEREF _Toc412259132 h 132.2مبانی نظری PAGEREF _Toc412259133 h 131.2.2.جریان نقد PAGEREF _Toc412259134 h 131.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد PAGEREF _Toc412259135 h 162.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات […]

Read More

bew130

1-5 – سوالات تحقیق1-5-1- سوال اصلیآیا بین عوامل سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد.؟آیا بین عوامل محیطی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین عوامل فردی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟آیا بین ماهیت شغل و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود رابطه وجود دارد؟1-5-2- سوالات […]

Read More

bmw9

-تاثیر پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر روابط عمومی بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر بازاریابی مستقیم بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان فروشگاه پروما در شهر تهران-تاثیر تبلیغات بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مصرف کنندگان […]

Read More

user7-35

6-1- اهداف تحقیق مطابق با مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران محافظه کاری(احتیاط) بعنوان کاربرد درجه ای از مراقبت تعریف می شود که در اعمال قضاوت برای برآورد در موقعیت ابهام مورد نیاز است؛ بگونه ای که درآمدها و دارایی ها بیشتر از واقع و هزینه ها و بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشوند. در […]

Read More

nan594

1.برنامه های شبکه جهان بین شهرکرد چه تاثیراتی در وقوع یا پیشگیری از وقوع جرم در استان چهارمحال و بختیاری دارند ؟  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 1-3-2-سوالات فرعی:2- […]

Read More

nan612

1-آلن پرفیت در کتاب پاسخ هایی به خشونت ترجمه دکتر مرتضی محسنی نوشته است رسانه های گروهی مهمترین وسیله انتشار خشونت و اعمال جنایتکارانه می باشند .فزونی احساس عدم امنیت مردم با ازدیاد اخبار جنایی در جراید و رادیو و تلویزیون کاملا هم آهنگ می باشد.2-گروهی از محققین در منابع علمی مقاله-منابع تحقیقخشونت در رسانه […]

Read More

final-4-5

زیر دیپلم 6 %6/1دیپلم و فوق دیپلم 27 %7لیسانس و فوق لیسانس 327 %1/85دکتری 24 %3/6جمع 384 %100 نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s 1 4: نمودار دایره ای درصد فراوانی پاسخگویان بر حسب تحصیلاتمیزان درآمدپاسخگویان بر حسب میزان درآمد به 5 گروه تقسیم شدهاند که فراوانی آنها را در جدول […]

Read More

dad90

براساس پژوهش‌های انجام شده، عواملی نظیر عزت‌نفس، مهارت‌های بین فردی برقراری ارتباط مطلوب، تعیین هدف، تصمیم‌گیری، حل مسأله، تعیین و شناسایی ارزش‌های فردی در پیشگیری و یا کاهش ابتلاء نوجوانان به انواع ناهنجاری‌های رفتاری و اختلالات روانی و افزایش سطح سلامت روان آنان نقش مؤثری دارند. بنابراین با توجه به اهمیت و ارزش آموزش مهارت‌های […]

Read More

dad91

پرستاران به‌عنوان بزرگترین گروه نوبت‌کاران ازجمله کارکنانی هستند که با فشار روانی ناشی از نوبت‌کاری روبرو هستند ولی مسائل و مشکلات مربوط به آن تاکنون در بیمارستان حضرت فاطمه‌الزهرا (س) نجف‌آباد مورد بررسی قرار نگرفته است.لذا باتوجه به عنایت مسئولین آموزشی و پژوهشی به این امر، این موضوع که آیا پدیده نوبت‌کاری بر فشار روانی […]

Read More