–708

نتایج و پیشنهادهاأ) نتایج PAGEREF _Toc374302222 h 99ب) پیشنهادها PAGEREF _Toc374302223 h 100فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc374302224 h 101چکیده‌ی انگلیسی105فرم اطّلاعات پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌اینام واحد دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت حیدریه کد واحد: کد شناسایی پایان نامه: نام و نام خانوادگی دانشجو: محمّدحسین نیکپورشماره دانشجویی: سال و نیمسال اخذ پایان […]

Read More

*278

در تحقیق حاضر نیز مسأله اصلی این است که: اعضاء هیأت علمی دانشگاه به عنوان یک محور اساسی در فعالیتهای پژوهش چه عواملی را به عنوان موانع امر تحقیق وپژوهش مؤثر قلمداد میکنند؟2-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آناعتقاد به اینکه تحقیق وپژوهش در کشور ما ثمردهی اندکی دارد تقریباً مورد قبول واحدهای علمی، محققان، […]

Read More

–439

فصل اول: کلیات پژوهش1-1-مقدمه بررسی نظریه اندیشمندان سازمان و مدیریت در دو دهه اخیر انباشته از مفاهیمی است که همگی تاکید بر تغییر در محیط سازمان‌ها ، شرایط و شیوه‌های کسب و کار دارند. دوران کنونی را عصر دانش و اطلاعات نام نهاده‌اند که مبتنی بر دانایی است. سازمان‌های امروزی در محیط رقابتی قرار گرفته‌اند […]

Read More

bew125

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره)نام و نام خانوادگی دانشجو: مسعود شاهسواریشماره دانشجویی: 910851347رشته تحصیلی: مدیریت دولتی تاریخ شروع پایان نامه:تاریخ اتمام پایان نامه:استاد راهنما : دکتر جعفر حاجی بزرگیآدرس و شماره تلفن: تهران، تقاطع خ رودکی با خ هاشمی کوچه شهید اسکویی …چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، […]

Read More

—161

جدول اطلاعات ماهیانه سال 1387 ایستگاه سینوپتیک تبریز ……………………………………………………….. 95نمودار جهت و سرعت باد در شهر تبریز ……………………………………………………………… …………………94جدول بادهای غالب و حداکثر سرعت وزش باد……………………………….. ………………………….. ……….. 94فهرست تصاویر صفحهنمای از مجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………………………….. 102تصاویر فضای داخلیمجموعه تالار شهر شرندروف………………………………………………………………………….. 104تصویر سالن کنفرانس مجموعه تالار شهر شرندروف…………………………………………………………………………..104نمای کلی از تالار شهر مانرسا…………………………………………………………………………………………………… 106فضای […]

Read More

—178

(سرتیپیپور، محسن؛ 1387) در منابع علمی مقاله-منابع تحقیقای تحت عنوان «بنمایههای هنر اسلامی در اندیشه تیتوس بورکهارت» که در مجله صفه شماره(46) به چاپ رسیده؛ با مرور و معرفی آثار بورکهارت، ماحصل شناخت و اندیشه وی را از هنر و معماری اسلامی ارائه میکند و در بخشی از منابع علمی مقاله-منابع تحقیقبه دیدگاههای وی در […]

Read More

—273

برای ادبیات کودکان تعاریف متعددی ارائه شده است. در کتاب «ادبیات کودکان» نوشته علی اکبر شعاری نژاد آمده است: «ادبیات کودکان به مجموعه آثار و نوشته هایی (کتاب و مقالات) گفته می شود که به وسیله نویسندگان متخصص برای مطالعه آزاد کودکان تهیه می شود و در همه آنها ذوق و سطح رشد و نضج […]

Read More

—281

2-10-3 اردوی سورآناهیتا……………………………………………………………………………………………………………………………………..212-10-4 تیشتر………………………………………………………………………………………………………………………………………………………222-11 جشن های آیینی مربوط به آب در فرهنگ آریایی……………………………………………………………………………………………..232-11-1 جشن آبریزگان………………………………………………………………………………………………………………………………………..242-11-2 خردادگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………242-11-3 جشن تیرگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….242-11-4 جشن آبانگان…………………………………………………………………………………………………………………………………………..252-12 فرهنگ ماد……………………………………………………………………………………………………………………………………………..262-12-1 دین مادها……………………………………………………………………………………………………………………………………262-13 فرهنگ پارس…………………………………………………………………………………………………………………………..272-13-1 دین و باورهای هخامنشی………………………………………………………………………………………………………………………272-14رمزهای آب و ارتباط نوروز و آب در تخت جمشید………………………………………………………………………………………28 2-15 نقوش برجسته تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………………….. 282-16 آب و پالایش در تخت جمشید…………………………………………………………………………………………………………………..332-17 فرهنگ اشکانی……………………………………………………………………………………………………………………….352-17-1 دین خاندان […]

Read More

—148

2-2-5 نقش هندسه در شکل‌گیری.پنجره‌ها ………………………………………………………………….322-3 مصالح به کار رفته در هنر‌های‌سنتی وابسته به معماری سنتی………………………….332-3-1 چوب و دلایل کاربرد آن در گره‌چینی………………………………………………………………….332-3-2 شیشه‌های رنگی در گره‌چینی ………………………………………………………………………….342-3-3 رنگ در معماری…………………………………………………………………………………………….352-3-4 آهن در چلنگری……………………………………………………………………………………………352-3-4-1 آهن و چلنگری در قرآن……………………………………………………………………………….362-3-5 گچبری……………………………………………………………………………………………………….372-3-5-1 انواع طاقچه‌های گچی………………………………………………………………………………….382-3-5-2 یزدی بندی بااستفاده از گچ …………………………………………………………………………39فصل سومآشنایی با دوره قاجاریه و شهرستان […]

Read More

–39

 برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: چنانچه بعد از فراغت از تحصیل ، قصداستفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت ، اختراع و ….. از […]

Read More