–430

1-6- فرضیه های تحقیقفرضیه اول: بین انگیزش و خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه دوم: بین انگیزش با اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه سوم: بین خودپنداره تحصیلی با اضطراب امتحان در دانش آموزان رابطه وجود دارد.1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی1-7-1- تعاریف مفهومی:انگیزش: انگیزش، دلایل رفتار افراد را […]

Read More

NFR6

بیان مسئله و ضرورت انجام تحقیقپنومونی، که به التهاب پارانشیم ریه توسط عوامل میکروبی اطلاق می‌شود، شایع‌ترین عفونت تنفسی است. از انواع پنومونی می توان به پنومونیِ اکتسابی از جامعه و پنومونی اکتسابی در بیمارستان اشاره نمود. پنومونیِ وابسته به ونتیلاتور (VAP) زیر مجموعه‌ی پنومونی بیمارستانی است که 48 ساعت یا بیشتر از لوله گذاری […]

Read More

–15

و خواهر مهربانم با تشکر از اساتید گرامی دکتر محمد علی رهگذردکتر محسن ابوطالبیمهندس کیوان مصیبیفهرست مطالبعنوان صفحهچکیده1فصل اول « کلیات »1-1 مقدمه31-2 بیان مسئله41-3 هدف از تحقیق51-4- متدلوژی تحقیق5فصل دوم « ادبیات تاریخچه »2-1 مقدمه 72-1-1 پایداری 72-1-2 جا به جایی های زمین و اثرات آن 92-1-3 کارائی سیستم نگهدارنده و پوشش دائمی 92-2 […]

Read More

=27

2. آنتی بادی 3. گیرنده های سلولی 4. اسیدهای نوکلئیک DNA یا RNA5. میکرو ارگانیسم یا سلول کامل 6. بافت 7. گیرنده های سنتتیکآشکارساز و مبدل: که پس از واکنشِ ماده‌ای خاص با پذیرنده‌هایِ زیستی، وارد عمل می‌شوند و می‌توانند نوع و مقدارِ واکنش را با روش‌هایِ مختلفِ فیزیکی-شیمایی کرده (مثلاً با بررسیِ تغییرهایِ الکتروشیمیایی، […]

Read More

—d1896

4-4. نمونه آئروژل544-5. تصاویر FE-SEM نمونه‌ها الف) 10%، ب) 15%، ج) 20%.554-6. نمودار توزیع اندازه ذرات الف) 10%، ب) 15% و ج) 20%564-7 . پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% پیش از عملیات حرارتی584-8. پراش XRD نمونه‌های الف) 10%، ب) 15%و ج) 20% در دمای 600 درجهی سانتیگراد594-9. پراش XRD نمونه‌های الف) […]

Read More

—d1965

فصل دوم: بررسی منابع2-1 مقدمه122-2 مطالعات آزمایشگاهی جریان122-2 مطالعات عددی با نرمافزار Flow3D16فصل سوم: مواد و روشها3-1 مقدمه223-2 نحوه انجام آزمایشات223-2-1 مخزن233-2-2 پمپ23  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 3-2-3 […]

Read More

—d1730

2-8-1- تجزیه هوازی 152-8-2- تجزیه غیر هوازی 182-9- کمپوست ترکیبی 192-10- انواع کمپوست ترکیبی 192-11- خصوصیات کمپوست 202-12- ویژگیها و موارد مصرف کمپوست 212-12-1- کاهش آلودگی محیط زیست ( آب و هوا ) 222-12-2- جلوگیری از فرسایش خاک 222-12-3- قابلیت نگاهداری آب در زمین 232-12-4- متخلخل نمودن خاک 232-12-5- سایر موارد کاربرد کمپوست 23 2-13- […]

Read More

—c668

4-3) بررسی تاثیر هریک از پارامترهای فرایندی به روی شار جریان تراوشی 694-4) تحلیل آماری نتایج آزمایشها مربوط به درصد جداسازی(R) اتیلن گلیکول 774-5) تحلیل نمودار مربوط به فاکتور جداسازی اتیلن گلیکول 784-6)آزمایشها مربوط به تایید نتایج آزمایشهای انجام شده 84 نتیجه‌گیری و پیشنهادات 85منابع و ماخذ 86 فهرست جدول هاعنوان شماره صفحه 1-1)مشخصات شیمیایی […]

Read More

user8328

حال که در سایه الطاف پروردگار یکتا، تحقیق در مورد این پژوهش به اتمام رسیده است، برخود واجب می دانم که از زحمات کلیه کسانی که از آغاز تا به امروز ، مرا راهنمایی نموده اند کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم.از استاد راهنمای گرامی ام، جناب آقای دکتر امین اله بهاءالدینی به […]

Read More

user8344

جدول 4-1 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب سن……………………………………………….50جدول 4-2 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب جنس……………………………………………..50جدول 4-3 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب BMI …………………………………………….51جدول 4-4 : توزیع واحدهای مورد پژوهش برحسب تشخیص بیماری…………………………………51جدول 4-5 : توزیع واحدهای مورد پژوهش بر حسب مد دستگاه ونتیلاتور……………………………52جدول 4-6 : میانگین وانحراف معیار واحدهای […]

Read More