–29

همسر مهربان و صبورمچکیده:استفاده از منابع توان پالسی در فرآیندهای مختلف پلاسما با توجه به ارتباط برقرار شده بین آنها رو به افزایش است. با توجه به تحقیقات به عمل آمده در این مورد، طراحی منابع توان پالسی با هدف کاهش تلفات و افزایش راندمان، می تواند تاثیرات مهمی درکاربردهای پلاسما داشته باشد. اساس فناوری […]

Read More

—d1926

صفاتی را که می‏توانند به عنوان نشانه‏ای برای شناسایی افراد حامل آن صفت مورد استفاده قرار گیرند، نشان‌گر می‏نامند. مندل نخستین کسی بود که از نشان‌گرهای ظاهری برای مطالعه چگونگی توارث صفات در نخود‌فرنگی استفاده کرد. اما گاهی صفات به سادگی و با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستند، مانند گروه خونی. برای مشاهده چنین […]

Read More

—d1231

عنوان صفحه فصل اول: مقدمه TOC o “1-3” h z u 1-1تعریف داده کاوی PAGEREF _Toc385885024 h 31-2تعریف بیمه PAGEREF _Toc385885025 h 41-3هدف پایان نامه PAGEREF _Toc385885026 h 41-4مراحل انجام تحقیق PAGEREF _Toc385885027 h 41-5ساختار پایان نامه PAGEREF _Toc385885028 h 5فصل دوم: ادبیات موضوع و تحقیقات پیشین2-1داده کاوی و یادگیری ماشین PAGEREF _Toc385885030 h 72-2ابزارها […]

Read More

—d1193

3- فصل سوم :روش تحقیق3-1 روش تولید واترمارک483-2 محل جایگذاری واترمارک493-3 نحوه جایگذاری واترمارک523-4 آشکارسازی واترمارک574-فصل چهارم:پیاده سازی4-1 پیاده سازی الگوریتم624-2 نتایج تجربی و ارزیابی624-2-1 تست نامریی بودن واترمارک624-2-2 تست چرخش644-2-3 تست تغییر مقیاس654-2-4 تست فیلتر گوسی664-2-5 تست نویز نمک و فلفل674-2-6 تست نویز گوسی684-2-7 تست تغییر کنتراست تصویر694-3 مقایسه با سایر روشها 705- فصل […]

Read More

—d1183

انعطاف بیشتر در سیستم بازاریابی با ارایه استراتژی‌های مناسب1-3 اهداف تحقیقهدف اصلی این طرح ارائه ساختار فرآیندی مهندسی مجدد در امور سازمان با توجه به نظریات مشتریان از طریق یک سیستم الکترونیکی می‌باشد که علاوه بر ارضای تمایلات مشتریان با ارائه استراتژی‌های بازاریابی تحت وب، افزایش سود دهی سازمان مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر […]

Read More

—d1151

2-10 بررسی وضعیت محاسبات ابری درجهان از نگاه آماری 252-11 یک نمونه قیمت در سیستم عامل Azure 302-12 تعریف سیستم عامل 312-13 انواع سیستم عامل 312-13-1 سیستم عامل تک پردازنده 312-13-2 سیستم عامل شبکه ای 312-13-3 سیستم عامل توزیع شده 312-13-4 سیستم عامل بی درنگ 322-14 سیستم های توزیعی 322-14-1 شفافیت 332-14-2 قابلیت اطمینان 342-14-3 […]

Read More

user8340

نرخ افت تحصیلی متفاوت است اما متوسط افت تحصیلی 32 درصد در آموزشهای الکترونیکی مشهود است.هر چند تردیدی بر بالا بودن افت تحصیلی در آموزش الکترونیکی نیست، اما مهم‌تر از گزارش توصیفی آمار افت تحصیلی، بررسی علل زمینه ساز و ارائه راهکارهای مناسب جهت مدیریت این معضل است. این پژوهش با علم به این واقعیت […]

Read More

user8254

جدول 3-7: انواع داده استفاده شده33جدول 3-8: نتایج حاصل از اجتماع فیلدهای با بالاترین وزن در الگوریتمهای مختلف37جدول 3-9: ماتریس در هم ریختگی رکوردهای تخمینی(Predicted Records)38جدول 3-10: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Fpgrowth55جدول 3-11: قوانین استخراج شده توسط الگوریتم Weka Apriori55جدول 3-12: تنظیمات پارامترهای الگوریتم K-Means57اجرا برای 9 خوشه در الگوریتم K-Means60جدول 3-13: تنظیمات پارامترهای […]

Read More

user8260

به بیان دیگر، مهندسی مجدد فرآیند مدیریت ارتباط با مشتریان به مفهوم ارائه طرحی نوین در عرصه روابط میان سازمان و مشتریان برای ایجاد خلاقیت و نوآوری در ذهنیت، دگرگونی ساختارها و سازماندهی نیروها و واحدهای سازمانی در راستای کاربرد موثر منابع و امکانات، نقشی اساسی ایفا نموده است. البته قابل ذکر است که عدم […]

Read More

user834

1-3 انواع نشان‌گرهای ژنتیکینشان‌گرهای ژنتیکی عبارتند از: 1-نشان‌گرهای مورفولوژیک  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را وارد کنید :   جستجو برای: 2-نشان‌گرهای پروتئینی3-نشان‌گرهای مولکولی در سطح DNA و RNA1-3-1 نشان‌گرهای مورفولوژیک کاربرد نشان‌گرهای مورفولوژیک به ده‏ها […]

Read More