–708

کد شناسایی پایان نامه: نام و نام خانوادگی دانشجو: محمّدحسین نیکپورشماره دانشجویی: سال و نیمسال اخذ پایان نامه: نیمسال دوم 93-1392عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: جهاد و شهادت در فقه اسلامیتاریخ دفاع از پایان نامه:تعداد واحد پایان نامه: نمره پایان نامه دانشجو به عدد: نمره پایان نامه دانشجو به حروف: چکیده‌ی پایان نامه:جهاد و دفاع […]

Read More

*278

واژگان کلیدی: آسیب شناسی، موانع، پژوهش،اعضای هیأت علمی، دانشگاه فرهنگیان .نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است تاریخ وامضا: مناسب نیست فهرست مطالبعنوانصفحه TOC o “1-6” h z u فصل اول:کلیات تحقیقمقدمه PAGEREF _Toc422609754 h 21-1 بیان مسأله PAGEREF _Toc422609755 h 32-1 اهمیت موضوع تحقیق وانگیزه انتخاب آن PAGEREF _Toc422609756 h […]

Read More

nan221

2-رفع چالشهای نظری و قانونی موجود در نظام حقوقی ایران 3- ارائه رهیافت های علمی موثر به نهادهای تقنینی و قضایی 4-ارائه راهکارهای عملی موثر به کارگزاران نظام عدالت کیفری 5-کمک به قضات، اساتید حقوق و دانشجویان رشته حقوق جهت استفاده در محاکم و دانشگاهها6-در صورت وجود، ارائه راهکارهای مناسب در جهت حل چالش ها […]

Read More

—273

به طور کلی اهداف ادبیات کودکان را می توان در این موارد خلاصه کرد: برانگیختن ذوق و علاقه کودکان در آشنایی با مسائل گوناگون زندگی ، سودبخشی اوقات فراغت ، شکوفایی استعداد ذهنی ، آشنایی با جهان و فرهنگ های مختلف ، آماده کردن کودک برای شناخت ، دوست داشتن ، میل به اعتلای مداوم […]

Read More

–39

نام ونام خانوادگی : صدیقه انجم شعاعتاریخ و امضاء تقدیم به :پدر و مادر عزیز ومهربانموهمه مردم خوب رفسنجانکوش تا برره سپاس شوی تا حقّ اندیش و حقّ شناس شوی اوحدی مراغه ایسپاسگزاریپس از سپاس و ثنای خداوند ، که همواره قاصر از شکر لطف و عنایت بی حدّ اویم، سپاس از حضور استاد ارجمندم […]

Read More

aaq35

وهمه مردم خوب رفسنجانکوش تا برره سپاس شوی تا حقّ اندیش و حقّ شناس شوی اوحدی مراغه ایسپاسگزاریپس از سپاس و ثنای خداوند ، که همواره قاصر از شکر لطف و عنایت بی حدّ اویم، سپاس از حضور استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر واله جلالی استاد محترم راهنما ، و آقای دکتر معین زاده مشاور […]

Read More

aaq38

2-23- معاصران232-24- ادوار شعر فارسی232-25- سبک نیمایی 242-26- شیوه های شعر نو 242-27- مکتب های ادبی اروپایی252-27-1- رئالیست یا واقع گرایی252-27-2- سوررئالیسمlisme Surrea 252-27-3- پست مدرنیسم و یا فرانوگرایی 262-28- روش بررسی سبک شناسی متون26فصل سوم: معرفی بیژن نجدی، محمدحسین مهدوی(م، مؤیّد) و فرامرز محمّدی پور3-1- زندگینامه ی بیژن نجدی293-1-1- ویژگی داستان ها و اشعار […]

Read More

user7-162

3-3.معنای اصطلاحی امام PAGEREF _Toc407220308 h 283-3-1.امامت از نظر امامیه PAGEREF _Toc407220309 h 282-3-3.امامت از دیدگاه اهل سنت PAGEREF _Toc407220310 h 293-3-3.تفاوت علماء امامیه با اهل سنت در مفهوم امامت PAGEREF _Toc407220311 h 303-3-4 .ریشه تناقض شیعه وسنی در ابعاد بحث امامت PAGEREF _Toc407220312 h 314. ضرورت امامت PAGEREF _Toc407220313 h 314-1.دلیل عقلی PAGEREF _Toc407220314 […]

Read More

–151

تحقیقات بسیاری در خصوص (منشاء نام معتزله) صورت پذیرفته و نظریات بسیاری مطرح شده است ؛ فراگیرترین آن‌هاکه به طورهمه جانبه این موضوع را مورد بررسی قرار داده است پژوهش نلینو است که ترجمه آن به زبان عربی در کتاب «التراث الیونانی فی الحضاره الاسلامیه» عبدالرحمان بدوی در دسترس علاقه مندان قرار دارد که ما […]

Read More

–155

درپایان این بخش می‌توان به این نکته تصریح کرد که اولین منتقدان رفتارهای افراط وتفریط گونه، ائمه معصومین(علیهم‌السلام) بوده، وبعد ازآن تاقبل ازسده هفتم منتقدینی که به آنها اشاره شد، نقدهایشان موردی بوده واینکه بصورت مستقل وجامع به مباحث تصوف پرداخته باشد وجود نداشته است.در سده های بعدی تاقبل ازدوره صفویه که منابع آن دوره […]

Read More