—178

(قراملکی، احد فرامرز، لعبت درخشانی و سعید رضایی شریفآبادی؛ 1390) در کتابی تحت عنوان «اخلاق حرفهای در کتابداری و اطلاعرسانی» که توسط انتشارات سمت در تهران به چاپ رسیده است؛ به مباحثی از جمله؛ اخلاق و کارایی آن، نظریههای اخلاقی دانشمندان مسلمان، نظریههای اخلاقی در فلسفه غرب و غیره میپردازد و با تعریف مفاهیمی همچون […]

Read More

—309

فصل سوم:آموزش هنر به کودکان3-1: آموزش هنر …………………………………………………………………………………………………………………………………273-2: آموزش هنر به کودکان ………………………………………………………………………………………………………………273-3: نقش بزرگسالان در نقاشی کودک ……………………………………………………………………………………………..283-4: نقش مدرسه در نقاشی کودک …………………………………………………………………………………………………..293-5: ابزار ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..313-6: غلط گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….32  برای دانلود فایل کامل به سایت منبع مراجعه کنید  : homatez.com یا برای دیدن قسمت های دیگر این موضوع در سایت ما کلمه کلیدی را […]

Read More

—342

1ـ1 بیان موضوع:«عقلانیتِ مدرن» عنوانی است برآمده از سنت فکری اروپایِ پس از رنسانس و مشخصاً قرن هجدهم که به‌عنوان «عصر روشنگری» از آن یاد می‌شود. هر چند خواستِ سیطره عقل بر تمامی ابعاد زندگی انسان، به تمامی مختص این دوره نیست اما در همین دوره بود که اراده‌ای عظیم در جهت برتری دادن و […]

Read More

—344

1-1 تعریف مساله………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….21-2ضرورت و اهمیت تحقیق……… ………………………………………………………………………………………………………………………………21-3سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….21-4 فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….31-5 اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..31-6 روش انجام تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن…………………………………………………………………………………….31-7 پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..41-8 چگونگی انجام پروژه عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………4فصل دوم: معماری و تزیینات 2-1 معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………..62-2 تزیینات معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………….82-3 نقش مایه های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………122-3-1 نقش مایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122-3-2 […]

Read More

—344-1

1-6 روش انجام تحقیق و روش گردآوری اطلاعات و ابزار آن…………………………………………………………………………………….31-7 پیشینه تحقیق………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………..41-8 چگونگی انجام پروژه عملی……………………………………………………………………………………………………………………………………4فصل دوم: معماری و تزیینات 2-1 معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………………………..62-2 تزیینات معماری ایران در دوره اسلامی……………………………………………………………………………………………………………….82-3 نقش مایه های تزیینات معماری…………………………………………………………………………………………………………………………122-3-1 نقش مایه انسانی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122-3-2 نقش مایه حیوانی………………………………………………………………………………………………………………………………………132-3-3 نقش مایه های گیاهی……………………………………………………………………………………………………………………………….132-3-4 نقش مایه های هندسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 142617470487045ک00ک2-3-5 […]

Read More

—148

مردم‌واری………………………………………………………………………………………………132-1-2-2پرهیز از بیهودگی ………………………………………………………………………………………..14 نیارش………………………………………………………………………………………………….142-1-2-4 خودبستگی………………………………………………………………………………………………152-1-3 تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری‌ و آرایه‌های معماری سنتی…………………………………………..152-2 درآمدی بر هنرهای سنتی ایران……………………………………………………………………..172-2-1 صنایع‌دستی………………………………………………………………………………………………192-2-1-1 ویژگی‌های صنایع‌دستی ……………………………………………………………………………….19-2صنایع‌دستی از لحاظ روش و تکنیک تولید فرآورده‌های دستی………………………………202-2-1-3 هنرهای دستی چوبی ایران …………………………………………………………………………..212-2-2 پنجره ……………………………………………………………………………………………………..212-2-2-1 در – پنجره ………………………………………………………………………………………………222-2-2-2 پنجره ارسی .. ………………………………………………………………………………………….232-2-2-3 روزن ……………………………………………………………………………………………………..242-2-3 کارکردهای پنجره ……………………………………………………………………………………25تزئین بنا ………………………………………………………………………………………………25شباک…………………………………………………………………………………………………..25جام‌خانه………………………………………………………………………………………………..26منظر …………………………………………………………………………………………………..26تهویه……………………………………………………………………………………………………27تأمین […]

Read More

aaq38

2-7- تحلیل سبک شناسیک142-8- سبک در ادبیات142-9- معنی و اهمیت نظریه سبک142-10- کار سبک شناسی152-11- نگاهی به برخی نظریات گذشتگان درباره ی سبک162-12- سبک سنجی زبان شناختی162-13- گونه شناسی (تیپولوژی) سبکها172-14- جایگاهِ سبک پژوهی182-15- تعاریف سبک از دیدگاه سبک شناسان182-16- نام گذاری سبک ها192-17- مفاهیم سبک 192-17-1- سبک دوره192-17-1-1- سبک عراقی192-17-1-2- سبک هندی202-17-2- سبک شخصی202-17-3- […]

Read More

–77

5-3- نقش های پر کاربرد دستوری 1255-3-1-صفت 1255-3-2 قید 1345-3-3- کاربرد ضمایر 1405-3-4- کاربرد حرف اضافه 1475-3-5- نام آوا1495-3-6- اسم صوت 1535-4- افعال منفی 1565-5- کاربرد فراوان فعل امر و نهی 1585-6- کاربرد واژه ی توی 1605-7- کاربرد واژه ی هی 1625-8- ناتمام ماندن جملات 164فصل ششم : کارکردهای دیگر زبان در واژگان پرکاربرد 6-1- […]

Read More

user8292

1-8 محدودیت‌های تحقیق……………………………………………………………………………………..7فصل دوم ادبیات تحقیق.2-1نگرشی بر معماری‌سنتی ایران……………………………………………………………………………92-1-1 آرایه‌های معماری‌سنتی……………………………………………………………………………………..112-1-2 اصول معماری ایرانی و تأثیر آن بر آرایه‌های معماری سنتی…………………………..13مردم‌واری………………………………………………………………………………………………132-1-2-2پرهیز از بیهودگی ………………………………………………………………………………………..14 نیارش………………………………………………………………………………………………….142-1-2-4 خودبستگی………………………………………………………………………………………………152-1-3 تأثیر عوامل اقلیمی بر معماری‌ و آرایه‌های معماری سنتی…………………………………………..152-2 درآمدی بر هنرهای سنتی ایران……………………………………………………………………..172-2-1 صنایع‌دستی………………………………………………………………………………………………192-2-1-1 ویژگی‌های صنایع‌دستی ……………………………………………………………………………….19-2صنایع‌دستی از لحاظ روش و تکنیک تولید فرآورده‌های دستی………………………………202-2-1-3 هنرهای دستی چوبی […]

Read More

user8248

3-4-3-جستجوی معنا در کنار مردم……………………………………………….983-4-4-نتیجه گیری…………………………………………………………………..109فصل 4:نتیجه گیرینتایج تحقیق……………………………………………………………………………110منابع:کتابها…………………………………………………………………………………….113مقالات…………………………………………………………………………………..113اینترنت…………………………………………………………………………………114فهرست ومنابع عکسها…………………………………………………………………..114فهرست شکلها…………………………………………………………………………….114چکیده انگلیسی………………………………………………………………………..116پیوست(مدارک چاپ کتاب)………………………………………………………117 چکیده: در این نوشتار ابتدا به بررسی آموزش سنتی می پردازیم و سپس آموزش مدرن و دانشگاهی یا مدرسه ای که از چارچوب نظر و عمل در کنار هم به عمل یا نظر صرف نزدیک گشته است. به دنبال مجهولی […]

Read More