NFR2

2-10-4 تعریف برون سپاری استراتژیک 36 2-10- 5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری 36 2-11 سیستم اطلاعاتی40 2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید41 2-13 نتیجه گیری45فصل سوم: روش تحقیق46 3-1 مقدمه47 3-2 نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی47 […]

Read More

—d1204

و- سامانهی فازیسامانهی فازی، سامانهای است که برای استدلال و استنتاج، به جای منطق دودویی از مجموعه‌ای از توابع عضویت و قواعد فازی استفاده می‌کند. اینگونه سامانهها پدیدههای غیرقطعی و نامشخص را توصیف میکنند. قلب یک سامانهی فازی یک پایگاه دانش است که از قواعد اگر-آنگاه فازی تشکیل شده است. یک قاعدهی اگر-آنگاه فازی یک […]

Read More

—c879

از آنجاییکه اینترنت یک رسانه جدید است، خط‌مشی بازاریابی اینترنتی به برنامه استراتژیک مجزایی نیاز دارد و شرکت‌ها باید میزان نیاز خود به این رسانه را معین نمایند. اگر شرکتی روی ایجاد یک وب‌سایت اینترنتی سرمایه‌گذاری نماید، قطعا می‌خواهد از مبلغی که سرمایه‌گذاری می کند و استفاده مفید از آن مطمئن باشد.برنامه پشتیبانی از سرمایه‌گذاری […]

Read More

—d1117

تنظیمات گرافیکی با نرم افزار Adobe Dreamweaver CS5 بانک اطلاعاتی نرم افزار بر روی Microsoft SQL Server 2008 مرورگرهای تست شده : Google Chrome , Mozilla Firefox ,Internet Explorerکارهای انجام شده در فصول دیگر پایان نامه:فصل 2 :در این فصل به بیان تاریخچه پیدایش سیستمهای بازاریابی و فروش آنلاین ، چگونگی رشد و تاثیر پذیری […]

Read More

—d1128

3-13- خلاصه فصل41فصل چهارم424- ارائه روش پیشنهادی434-1- مقدمه434-2- معرفی روش پیشنهادی434-2-1- توسعه دانش تجاری و دانش مربوط به درک مشتریان444-2-2- تجزیه و تحلیل نیازمندی ها برای طراحی سایت454-2-3- تحلیل موقعیت سازمان در فضای رقابتی474-2-4- انجام فعالیت های تجاری در دنیای مجازی474-2-5- تهیه بازخورد از رفتار مشتریان و به روز رسانی وضعیت موجود در جهت پیشبرد […]

Read More

—d1142

در گذشته این‌گونه بیان می‌شد که فقط دو نوع زبان برنامه‌نویسی وجود دارد: زبان ماشین و زبان‌های سطح بالا. هر دوی این زبان‌ها همه منظوره هستند که در آن‌ها امکان ساخت هر نوع نرم‌افزاری وجود دارد؛ اما هر زبان نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارد و باید مفهوم زبان خاص دامنه به عنوان […]

Read More

—d1147

2-3 تعریف معماری سرویس گرا13 2-4 تعریف سرویس 15 2-5 سرویس های وب 16 2-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی17 2-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میکنند18 2-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یکدیگر مطلع می شوند19 2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می کنند19 2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند19 2-6-5 توصیفات سرویسها 20 […]

Read More

—d1151

2-1 محاسبات ابری 72-2 معرفی محاسبات ابری 82-3 مشخصه اصلی محاسبات ابری 102-3-1 سرویس مبتنی بر تقاضا 102-3-2 دسترسی وسیع به شبکه 102-3-3 ائتلاف منابع 112-3-4 انعطاف پذیری سریع 112-3-5 سرویس اندازه گیری شده 112-4 معماری سرویس گرا 112-5 مدل های سرویس 122-5-1 زیر ساخت به عنوان سرویس 122-5-2 سکو به عنوان سرویس 142-5-3 نرم […]

Read More

user8340

عدم زمان کافی.عدم وجود انگیزه.طراحی ضعیف دروس.عدم برخورداری از مدرسان توانمند (فرانکولا،2001).برخی در تحلیل علل مرتبط با موفقیت تحصیلی دانشجویان به نقش عوامل روان‌شناسانه چون سبک یادگیری، مرکز کنترل و … پرداختهاند. به عنوان مثال در پژوهشی اثر مرکز کنترل (درونی/ بیرونی) بر بهبود عملکرد یادگیری زبان در آموزش مبتنی بر وب بررسی شده است. […]

Read More

user8293

1-6- روش تحقیقاین تحقیق از حیث روش تحقیق، تحقیقی توصیفی-کمّی است که از دو روش تفکر عمیق و مطالعه‌ی پیمایشی بهره برده است. در جمع‌آوری نیز از ابزار مختلف این فن یعنی: مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه و بررسی اسناد استفاده شده است. روشگان تحقیق در شکل 1-1 آمده است.تعریف مسئلهبررسی نظریه فازی، نظریه ژولیده و سامانه […]

Read More