*306

دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعیواحد دانشگاهی تهران مرکز کدواحد : 101 کدشناسایی پایان نامه : 10121212901عنوان پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر در شکل گیری هویت ایرانی– اسلامی دردانش آموزان دوره ابتدایی از نظرمعاونان پرورشی شهرتهراننام و نام خانوادگی دانشجو: مینا رستگاری یزدی شماره دانشجویی: 8909391560رشته تحصیلی: علوم تربیتی – مدیریت آموزشی تاریخ شروع پایان نامه: 15/9/90تاریخ […]

Read More

*340

چکیده پژوهش (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) :عملیات بیت المقدس در تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال 1361 آغاز و در روز سوم خرداد ماه همان سال با فتح خرمشهر به دست رزمندگان ایرانی به پایان رسید. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این عملیات قصد ورود به خاک عراق […]

Read More

–439

فهرست مطالب عنوان صفحه TOC h z t “عنوان فصل,1,تیتر های اصلی,2,تیتر های فرعی,3,تیترهای اصلی,2” چکیده PAGEREF _Toc415153508 h 1فصل اول: کلیات پژوهش1-2- بیان مسـاله PAGEREF _Toc415153512 h 31-3- ضرورت پژوهش PAGEREF _Toc415153513 h 51-4- اهداف پزوهش PAGEREF _Toc415153514 h 71-4-1- هدف اصلی PAGEREF _Toc415153515 h 71-4-2- اهداف فرعی PAGEREF _Toc415153516 h 71-5- فـرضیـه های […]

Read More

–708

فصل اوّل: جهاد PAGEREF _Toc374302134 h 8گفتار اوّل: جهاد در لغت و اصطلاح PAGEREF _Toc374302135 h 8گفتار دوم: اقسام جهاد PAGEREF _Toc374302136 h 102-1- جهاد مالی PAGEREF _Toc374302137 h 122-2- جهاد جانی PAGEREF _Toc374302138 h 142-2-1- جهاد ابتدائی PAGEREF _Toc374302139 h 152-2-2- جهاد دفاعی PAGEREF _Toc374302140 h 212-3- جهاد تبلیغی PAGEREF _Toc374302141 h 222-4- جهاد […]

Read More

*172

1.1.2.2 نحوه محاسبه جریان‌های وجوه نقد PAGEREF _Toc412259135 h 162.1.2.2 رابطه بین سود خالص بعد از مالیات با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259136 h 193.1.2.2 رابطه بین جریان نقدی حسابداری با جریان نقدی حقوق صاحبان سهام PAGEREF _Toc412259137 h 204.1.2.2 جریان‌های نقدی برگشتی PAGEREF _Toc412259138 h 202.2.2 تکنیک های پیش‌بینی PAGEREF _Toc412259139 h 213.2.2 […]

Read More

*278

فهرست جداولعنوانصفحهجدول1-2 فهرست دانشگاه های برتر ایران(2005-1995) PAGEREF _Toc422609792 h 27جدول 2-2 فهرست کشورهای برترمنطقه از نظر تولید علم(2005-1995) PAGEREF _Toc422609801 h 30جدول3-2رتبه کشورهای منطقه از نظر تولید علم درسال 2014(اسکوپوس) PAGEREF _Toc422609803 h 32جدول 4-2وضعیت 5 کشور اول تولید کننده علم جهان (2011-2010) PAGEREF _Toc422609805 h 33.جدول شماره1-3شاخص های پرسشنامه موانع پژوهش PAGEREF _Toc422609820 […]

Read More

NFR6

چهارچوب پنداشتی ومروری بر متون2-1. پنومونی وابسته به ونتیلاتور امروزه عفونت‌های اکتسابی بیمارستانی، شایع‌ترین عارضه در بیماران بستری است. با وجود آن‌که بخش‌های مراقبت ویژه (ICU)، تنها حدود 15-5% تخت‌های بیمارستانی را به خود اختصاص می‌دهند، اما بیش از %30 عفونت‌های اکتسابی بیمارستانی، مربوط به این بخش‌هاست]13[.یکی از عفونت‌های اکتسابی بیمارستانی، پنومونی بیمارستانی است که […]

Read More

–272

نرخ مصرف حجمی mol/m.s Rثابت جهانی گازها J/mol.K 8.314 Rمقاومت اهمیک.m ROhmicمقاومت نفوذ اکسیژن از طریق فاز غشاء s/mمقاومت نفوذ اکسیژن از طریق آبs/m مختصات شعاعی m rدما K Tحجم توده m Vaggحجم مولار اکسیژن در نقطه جوش نرمال m/mol 25.6 کسر مولی اجزاء Xمختصه مکانی در دستگاه مختصات m Zعلائم یونانی نسبت شار مولی […]

Read More

bew125

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در بیان اهمیت و ضرورت این تحقیق می‌توان به فرمایشات گهربار رسول اکرم (ص) اشاره کرد که می‌فرمایند:در کار دانش یار همدیگر باشید و دانش خود را از یکدیگر پوشیده مدارید، که خیانت در علم بدتر از خیانت در مال است.خدا شادمان سازد آن آدمی را که آنچه را از […]

Read More

bew130

بررسی رابطه ترفیعات و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود بررسی رابطه خط مشی سازمانی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرودبررسی رابطه سبک سرپرستی و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود بررسی رابطه گروه کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود بررسی رابطه تنوع کاری و انگیزش شغلی کارکنان شهرداری شاهرود بررسی رابطه عدم ابهام و انگیزش […]

Read More